Kiếm tiền trên mobrog

14/11/2020 trungvux 0

Mobrog là gì? mobrog là trang khảo sát có giao diện đơn giản và được cung cấp bởi công ty nghiên cứu thị trường Dr. Grieger & Cie của Đức. Trang này cũng đã hỗ trợ ở việt nam và trang này cũng không được nhiều khảo sát như mong muốn, trung bình 1 tuần chỉ có khoảng 1 đến 2 khảo sát, mỗi khảo sát khoảng 1 đến >1.5$.