cach-them-favicon-wordpress

Cách thêm Favicon WordPress

29/10/2021 trungvux 0

Favicon là một biểu tượng nhỏ trên tiêu đề của website trên trình duyệt. Favicon WordPress cũng hiển thị ở trong danh sách bookmark, lịch sử duyệt website, và ở nhiều nơi khác mà website có thể hiển thị hình ảnh.